Klosterro i NSM

02.03.2022

Med en smak av Klosterlivets ro i - Nordic Silence Monastery (NSM) - ønsker Isabelle Ophof å skape et hjem og et felleskap for alle mennesker uavhengig religion, kultur eller livsstil.
Formålet med å oppleve en smak av klosterlivet er å skape et sted, hvor mennesker fra hele verden kan oppholde seg i kortere eller lengre perioder i deres liv for å finne ro og indre vekst. 

Et sted hvor mennesker kan søke stillhet og fordypelse i seg selv. Et sted for å og finne ro gjennom et enklere liv.  Hvorfor dra til India når alle ressursene ligger så nærme her i vakre Norge.

'Nordic Silence Monastery'  skal være et alternativ til det hektiske livet en kan oppleve. En oase hvor mennesker kan fordype seg og finne en mening med livet og for å oppdage på nytt sine talenter. Et åpent fristed og samtidig et vitnesbyrd for mennesker om, at der er andre verdier i verden enn materielle ting og selvrealisering. Denne smaken av klosterlivet skal gi mennesker muligheten for å re-etablere seg og derved finne meningen med tilværelsen igjen. 

Isabelle Ophof vil etablere et nærmest tradisjonell lite kloster, hvor mennesker kan oppholde seg i kortere eller lengre perioder. Å være i et kloster innebærer at man tar ansvar og sin del i klosterets hverdag og trivsel. Utover dette skal klosteret fungere som et bevisstgjøring sted, hvor det året rundt er mulighet for løftende samtaler som fremhever dine egne talenter og reise. Det tilbys mentor timer av erfarne veiledere samt at Isabelle selv fungerer som koordinator og personlig mental trener for  besøkende og deltakere.

Nordic Silent Monastery -NSM -skal være et 'midlertidig hjem bort fra eget hjem' men også Isabelle´s siste stoppested. Som et ´vandrende NSM´ lever hennes drivkraft for dette prosjektet idag. Hun deler hennes visjon med flere aktører allerede idag men hun visualiserer daglig et eget moderskip ´stillhetens kloster´ her i Norge. Det vakreste stedet hun kan se for seg og som skal ligge i harmoni med naturen. Fra henne til deg.

Vil du vite mer? kontakt@isabelle-ophof.com


Å skape en smak av klosterlivet er en prosess over tid. Og dersom dere ønsker å være med og kan bidra med interesse og råd er en hjertelig velkommen. Muligens du ønsker å endre livsstilen din selv? Alt er mulig, det er du som bestemmer.

-Vil du også være en bidragsyter i hennes lidenskapelige visjon, ikke nøl  og ta kontakt. All støtte vil være velkommen. Prosjektet tar den tid den trenger sier hun. Jeg har stor tro i denne kraftfulle visjonærens reise og vil følge hennes steg videre.- (Edvard Brosland /2016).