It´s all in the mind 

02.03.2018

Mentale treningsprogrammer 

  • Mental- og organisasjonscoaching
  • Gruppe / team coaching
  • Foredrag etter forespørsel
  • Mestringsprogrammer
  • Talent kartlegging
  • Enneagram test (personlighets test)
  • Rekruteringsrådgivning
  • Endre mindset gjennom mindfulness 
  • Utdanningsforløp
  • BO forløp (20 minutter BO tid før oppstart arbeidsdag- kan legges til andre tidspunkter også - før viktige beslutninger / møter ol)

Priser  per program - etter avtale /antall deltagere

Enneagramtest (skriftlig test som kan sendes )- NKR 700,- 

Privatcoach time: NKR 850,- p/t

(Se under produkter og velg i nettbutikk)

I s a b e l l e  O p h o f  jobber sammen med høyt kvalifiserte utøvere som bistår  enten individuelt, eller som del av ditt team (privat og  organisasjonsmessig) og gjennom hele endringsprosessen.

I s a b e l l e  O p h o f : 'For å ta veien opp, må du selv ta første steget. Og dersom du tillater meg, skal jeg personlig guide deg oppover, slik at du kommer dit du ønsker. Det handler om å ta riktige valg. Ditt første valg: 'Vil du', eller 'vil du ikke'.

Ta kontakt for info slik at  I s a b e l l e  O p h o f kan sette i gang prosessen.