Kommuniser riktig 

25.02.2023

Kommuniser riktig for å skape bedre hverdager for deg selv og din omgivelse.


Kan man lære å kommunisere bedre med hverandre og uten konflikter ? Eller er vi dømt til å krangle om små og store ting?

Mellommenneskelig Kommunikasjon (MKK) er ikke enkelt alltid. Du kan derimot bli mer bevisst oppmerksomme på hvordan du selv kan uttrykke deg ærlig. Hvordan å lytte mer empatisk uten å måtte anstrenge deg. Du blir mer klar over hvordan din egen kommunikasjon virker, og hvordan du kan bidra til færre konflikter med dine nærmeste og bedre løse de konfliktene som oppstår.

Det kan handle om å komme seg opp og ut om morgenen, ved måltider, under en søsken krangel, eller hvordan høre et JA bak et "NEI!" Du vil også kunne ta opp situasjoner du selv opplever, og vi vil se på hvordan bedre MMK brukes i disse situasjonene.
Isabelle Ophof har satt sammen et visjonær forsterket verktøy som bedrer MMK. Dette for å hjelpe mennesker til å leve mer fredelig sammen, enten privat eller på jobb. MMK er konkret og praktisk orientert, og er basert på mange av de samme verdiene og tanker anerkjente visjonære ledere deler.
Foredraget demonstrerer teorien i praksis . ´Isabelle Ophof går rett frem og bruker hverdags eksempler som ALLE lett kan kjenne seg igjen i. En nok så gripende foredrag som de fleste kan kjenne seg igjen i.´(Morten Kalleberg ´2019)

Ta kontakt dersom dette kan være noe for  deg eller dere. kontakt@isabelle-ophof.com