Kommuniser riktig 

25.02.2019

Kommuniser riktig for å skape bedre hverdager (Privat, som student, på jobb osv).


Kan man lære å kommunisere bedre med hverandre og uten konflikter ? Eller er vi dømt til å krangle om små og store ting?

Gjennom bedre MMK -Mellommenneskelig Kommunikasjon, blir du mer bevisst hvordan du selv kan uttrykke deg ærlig og også lytte mer empatisk uten å måtte anstrenge deg. Du blir mer klar over hvordan din egen kommunikasjon virker, og hvordan du kan bidra til færre konflikter med dine nærmeste og bedre løse de konfliktene som oppstår.

Det kan handle om å komme seg opp og ut om morgenen, ved måltider, under en søskenkrangel, eller hvordan høre et du et JA bak et "NEI!" Du vil også kunne ta opp situasjoner du selv opplever, og vi vil se på hvordan bedre MMK brukes i disse situasjonene.
Bedre MMK er et visjonært verktøy som Isabelle Ophof har utviklet, for å hjelpe mennesker til å leve mer fredelig sammen. MMK er konkret og praktisk orientert, og er basert på mange av de samme verdiene og tanker anerkjente visjonære ledere deler.
Foredraget demonstrerer teorien i praksis og skal sette tydelige spor . Isabelle Ophof går rett frem og bruker hverdags eksempler som ALLE lett kan kjenne seg igjen i. En nok så gripende foredrag som de fleste kan kjenne seg igjen i.

Ta kontakt dersom dette kan være noe for dere.