Vær en visjonær leder

24.02.2018

Visjonær ledelse handler om å knytte en følelse av fellesskap, tilhørighet, personlige relasjoner og egen integritet opp mot medarbeiders drivkraft og vilje til å skape noe sammen i organisasjonen.

«Lederskap er å skape en verden mennesker ønsker å tilhøre»

For å kunne være en visjonær leder må du selv ha lidenskapen for det eller dem du skal lede, og med alle faktorer som hører til.

Er du trygg nok i dine oppgaver, i deg selv og hva med den store visjonen ?

I 8 mentor timer tar du sammen med Isabelle Ophof nye grep i din måte å lede på. Hun skal få deg til å skifte fokus slik at du kan lede deg selv ,og din omgivelse, til soliditet og suksess. Men du må ville. ´It´s all about passion`: sier  I s a b e l l e O p h o f. 


Ta et mentorprogram med varig resultat

Citat kunde:
'Du er direkte og effektiv. Isabelle, du går rett frem og berører intenst og til dels triggende, hjerter som trenger det. Du oppnår enorme resultater gjennom dette. Mental trening av deg Isabelle er noe andre virkelig må ønske. Prosessen krever nemlig hele deg. Timene tas på ulike steder som du velger i spesielle omgivelser som passer til den du coacher. Du kommer til kundene dine der de er. For meg personlig ble dette en spektakulær vendepunkt og hvorfor gjorde jeg dette ikke før! Mitt liv går endelig oppover igjen og resultatene er virkelig fantastisk. Takk Isabelle. Du trigget meg i riktig retning. Verden trenger mennesker som deg.'

Å skape en felles visjon og et målbilde som gir deg ( eller din organisasjon) en sterkere drivkraft og en klarere retning er hensikten i arbeidet sammen med

I s a b e l l e  O p h o f  .


Ta kontakt dersom du eller dere, ønsker å oppnå en høyere level i livet. Du skal fra 'bare å snakke' til resultater.

Hele mentor programmet tar maks 8 timer. 

Pris for programmet er NOK 8.900,


Bli med på en solid løft inn i din fremtid.
Isabelle's oppgave er å skape din suksess !